Dodavatel tepla, elektřiny a vody

TEPLO

Poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Hulína.

Více o teple a cenách

ELEKTŘINA

Elektrická energie je prioritně dodávána do školy a přebytky do elektrické sítě.

Více o elektřině a cenách

VODOVOD

Provozuje nově vybudovaný vodovod pro obce Chrášťany a Záhlinice o celkové délce 4 045m.

Více o vodovodu a cenách

SATE Hulín s.r.o.
Družba 1198, 768 24 Hulín

+420 731 534 434